به دیدنم آمدی

تقدیم به سحر

به دیدنم آمدی

چه بی خبر ! می خواستی غافلگیرم کنی

و من از شوق لبریز شدم

پرکشیدم  از شادی

آسمانی فراخ  می بایست  

که فضای تنگ خانه ام گنجایش پرواز نداشت !

...............28 فروردین ماه 1392 م.ت

/ 0 نظر / 2 بازدید