چقدر زندگیم شبیه ماشینم است ...!

زندگی من

گاهی فکر می کنم چقدر زندگیم شبیه یک فنجان قهوه است
که هیچوقت طعم و بو و مزه و داغی اش درست و مناسب نیست  

ولی با این حال همیشه از نوشیدنش لذت می برم !

...........

چقدر زندگیم شبیه ماشینم است ...!

با وجودیکه همیشه ایرادهایی داره و هیچوقت خدا مرتب نیست

با این حال از راندنش همیشه لذت می برم ...

.................م.ت 24 دیماه 1393 -

/ 1 نظر / 23 بازدید
a girl

چه خوب که از روندن ماشینت (زندگیت) لذت میبری[چشمک] بذار ببینم زندگی من شبیه چیه؟؟؟[متفکر] خوب هر چی هست خیلی دلبستش نیستم شکر خدا[لبخند]