مگر ما در زندگی چقدر خاطره های ماندگار داریم ؟!

مگر ما در زندگی چقدر خاطره های ماندگار داریم ؟!

ارشیا خانوم  مرسی از لطفتون .

من در زندگی خاطرات خوش زیادی داشته ام ولی باور کنید یکی از ماندگارترین آنها همین صعودی بود که به همراه شما و سایر دوستانتون به زنگارد رفتیم .( و متاسفم که این سفرها دیگر ادامه پیدا نکرد! )با اینکه ما سالهای قبل هم به اتفاق استاد خسرو فر به این منطقه رفته بودیم ولی حضور شما و بویژه عکسهای زیبایی که گرفتیم هیچگاه از ذهنم پاک نمی شود. و این را مرهون ابتکارات استاد خسرو فر و نیز حضور شما هستم وگرنه ما کوههای فراوانی را در طی این سالها صعود کرده ایم  و مگر ما در زندگی چقدر خاطره های ماندگار داریم ؟!

جمله نغزی را سالها پیش شنیده ام که بازگو کردنش در اینجا خالی از لطف نیست :

" ما تنها آن لحظاتی را زندگی کرده ایم که در آینده می توانیم آنها را بیاد بیاوریم !"  اینها همان خاطرات ماندگار ما هستند .

/ 0 نظر / 3 بازدید