ایستگاه تنهایی :

ایستگاه تنهایی :

... و من مدتهاست که منتظر آمدن کسی نیستم ...

چرا که هر که آمد

همچون آذرخشی در رویاهایم

درخشید و محو شد !

هر که آمد

مرا به پریدن امیدوار کند

بالم را شکست  و رفت

هر که آمد

اندک زمانی لبخند را بر لبهایم بنشاند  

دیر زمانی است که  اشکهایم را جاری کرده  

نه من دیگر مدتهاست که :

منتظر  امدن کسی نیستم

و اکنون از فرط خستگی  است که :

که تنها  در این ایستگاه نشسته ام !

 

............ م.ت 29  آذرماه 1393

با الهام از وبلاگ :

http://chellehneshin.persianblog.ir/

/ 1 نظر / 20 بازدید
چله نشین

ممنون که منبع رو ذکر کردی. خوب باشی