قابل توجیه نیست! اما قابل درکه !

قابل توجیه نیست! اما قابل درکه !

غم انگیز بود! من هم دلم شکست! یاد مرتضی پاشایی جوان بخیر... یه چیزی اذیتم کرد! به نظرم اون فقط مقصر نبود! البته کاری که کرده (در ذهن پروروندن اون مسائل و اطلاع ندادن به شما)نشود دهنده عدم اعتماد به نفسه! اما به نظرم اشتباه شما هم باعث ایجاد این رفتار نفرت انگیز بوده!

من فکر میکنم این که خانم ها نیاز دارن، نیاز دارن به معنای واقعی به اینکه مرد مدام از علاقه اش بگه رفتار کودکانه  نیست بلکه این فقط یک رفتار و خواسته ی به حق زنانه اس، و عدم درک درست شما از این مساله هم شاید بی تاثیر نبوده توی به وجود اومدن این عملکرد مخرب! مشخصه !

 اگر مردی به من هم مثلا ماهی یکبار زنگ میزد یا ایمیل میزد دلسرد میشدم و حتی از ازدواج کردن باهاش میترسیدم ! هر چند با تمام این تفاسیر عملکرد این خانم محترم اصلا قابل توجیه نیست! اما قابل درکه !

 به هر حال متاسفم! ... اما  احساس میکنم شما دیگه خیلی آسیب پذیر نیستید در مواجهه با این مسائل! و شاید با تمام اندوهی که دارید میتونید بالاخره فراموشش کنید و بهش توجه نکنید!

ضمنا عرض کنم:من هم به اتفاق شما از اینهمه بی وفایی و بی احساسی این خانم و امثالهم به شگفت اومدم! و ساعت ها درگیرش خواهم بود

نویسنده: محبوبه صالحی [http://MAHBOOBESALEHI.MIHANBLOG.COM]

/ 0 نظر / 17 بازدید