باشه خو .. به وقتش میام دیگه چرا ناراحت میشی خو ...

 

 

 اس ام اس های آخر شب با سحر :

باشه خو .. به وقتش میام دیگه  چرا ناراحت میشی  خو ... 23:14 – 10 مردادماه 1392

-           دلم برات تنگ شده کی میایی  بهم سربزنی ؟

-           باشه وقتی حس اش بود میام

-          هیچ دلت برام تنگ میشه ؟

-          گفت راستش رو بخوایی زیاد تنگ نشده !

-          خوشم میاد که راستش  رو میگی . حق با شماست آخه من چی هستم که دلت برام تنگ بشه سوالم بیخودی بود .

-           باشه خو .. به وقتش میام دیگه  چرا ناراحت میشی  خو ... 23:14

-          ولی این  خو گفتن هات که آخر جمله میاری خیلی باحاله مثه خودت که با حالی

-          مرسی باشه میام بهت سر می زنم شبت بخیر

-          همچنین شب شما هم بخیر

/ 0 نظر / 3 بازدید