این را هم آقای مرادی ( استاد جاسم ) معرفی کرد همون کسی که خانم مریم درگاهی را معرفی کرده بود رفتم و او را دیدم خانمی در حدود 35 ساله چاق و با قدی متوسط که در منشی رئیس بهره برداری آب نیرو است .

 نه اندامش و نه چهره اش اصلاً اون چیزی نبود که من می خواهم من اگر قرار بود با چنین خانمی ازدواج کنم که همین الان هم دهها مورد به مراتب بهتر از او وجود دارند این چه کاریه ؟

برگشتم و برای خودم متاسفم که این قدر در نظر مردم بی اهمیت شده ام که چنین گزینه های نامناسبی رو به من معرفی می کنند!

از آنجا پیش دوستم سیروس رفتم که او یه نفر دیگر رو به من معرفی کرد : خانم عصمت دریاگرد که قبلا هم دیده بودمش . قیافه و اندامش مثه نسیم می مونه . از نظر من جذاب و سکسی هست ازش خوشم میاد چند بار در بانک و جلوی در خروجی  اونو دیدم رو اوت لوک آدرسی نداره باید باهاش قرار بذارم . یه نامه می نویسم می برم بهش می دم .